Chlazení vody

Instalace chlazené vody jako alternativa k tradiční freonové klimatizaci představuje zajímavou a poměrně levnou alternativu.
I když je obtížná k návrhu díky zkušenostem společnosti AK Klimatyzacje je často používaná a instalovaná v plném rozsahu našimi specializovanými týmy od projektu k přijetí investora.

Splňuje svoje účely a levná na údržbu.

Chladicí systém napájený ledovou vodou je z hlediska konstrukce totožný s topnými systémy. Liší se v tom, že funguje na bázi studené vody s parametry napájení 5–10 ºC a návratu 10–16 ºC. Tato voda se nazývá ledová s ohledem na nízkou teplotu, je distribuována prostřednictvím systému potrubí od zdroje k přijímači. Instalace obsahuje množinu výměníků (třikrát vyšší než u systémů freonové klimatizace). Ony řídí průtok vody do jednotlivých přijímačů. Zdrojem ledové vody jsou výměníky tepla, kde freon je prostředníkem mezi výměnou tepla mezi vodou a vzduchem. Ledová voda je často roztok, vzhledem k nevýhodnému srážení při teplotě 0ºC.

Přijímače v takových systémech jsou obvykle cívky, výměníky tepla nebo typu voda-vzduch. Když vyvoláme proudění vzduchu pomocí klimakonvektor, ve kterém protéká ledová voda, snížíme tím teplo a zvýšíme teplotu ledové vody (o 5–6 stupňů).

Ledová voda musí dotéct až do koncového přijímače, potřebuje čerpadlo napojené na tlak. Správná orientace vody a nastavení teploty představují složitou otázku. Funguje na řadě ventilů vyrovnávajících tlak, stabilizujících průtoky na určitých úsecích. Díky našim zkušenostem náš systém funguje hladce a efektivně.
Důležitou výhodou těchto systémů jsou velmi nízké náklady na údržbu, co je u velkých systémů velmi důležité. Náklady vyplývají z ceny elektřiny potřebné k napájení čerpadel a ovládacích prvků.

Investiční náklady na tuto instalaci jsou obvykle vyšší než pro instalaci freonu. Tato zařízení jsou mnohem složitější k instalaci, ověřování a ovládání. Nicméně, dobře navržená a provedená instalace funguje tak efektivně, jako freon, a je levnější při použití.

Pokud využijete projekt a provedení takové instalace AK Klimatyzacje investor obdrží hotový klimatizační systém založený na studené vodě plně implementován a udržován našimi specialisty.