Kiedy można stracić prawo do możliwości korzystania z gwarancji na klimatyzację?
Zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji konsument traci gwarancję na system klimatyzacji m.in. w momencie, gdy samodzielnie dokona przeróbki lub zmiany oryginalnej instalacji lub gdy moc chłodnicza urządzenia jest zbyt mała do pomieszczenia i warunków eksploatacyjnych. Wówczas to wszelkie naprawy oraz serwisowanie są odpłatne według cennika autoryzowanej firmy serwisowej.
 
Czym się różni proces wentylacji od klimatyzacji?
Wentylacja ma za zadanie przede wszystkim dostarczać do pomieszczeń świeże powietrze z zewnątrz, a także usunąć z niego zanieczyszczeń oraz przykrych zapachów. Nie zmienia ona przy tym parametrów samego powietrza. To zadanie należy do klimatyzacji, która jest w stanie zmienić właściwości powietrza, jak np. wilgotność czy temperaturę, w zależności od potrzeb użytkownika klimatyzacji.
 
Rekuperacja, na czym polega?
Rekuperacja umożliwia ograniczenie strat ciepła spowodowanych wentylacją budynku. Rekuperator jest stosowany w systemach wentylacyjnych, dzięki którym możliwa jest rekuperacja (odzysk) ciepła z powietrza wywiewanego na zewnątrz budynku.

Rekuperacja umożliwia zmniejszenie nawet do 80% energii potrzebnej do ogrzania nawiewanego powietrza. Świeże powietrze zewnętrzne zasysane jest poprzez czerpnię, następnie przechodzi przez wymiennik ciepła rekuperatora ogrzewając się w jego kanalikach od powietrza usuwanego z wnętrza budynku, a następnie jest nawiewane do pomieszczeń mieszkalnych.

Jakie czynności powinny być zrealizowane podczas standardowego przeglądu konserwacyjnego klimatyzacji?
  • czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej,
  • czyszczenie lameli parownika i skraplacza,
  • sprawdzenie szczelności połączeń układu z czynnikiem chłodniczym,
  • sprawdzenie szczelności układu – strona ssąca i tłoczna,
  • pomiar ciśnień czynnika chłodniczego,
  • pomiar sprawności elektrycznej,
  • pomiar wydajności chłodniczej,
  • sprawdzenie układu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności,
  • sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne,
  • sprawdzenie działania urządzeń sterujących;
Co to jest klimatyzacja precyzyjna?
Klimatyzacja precyzyjna jest to system dający możliwość utrzymania założonych parametrów powietrza z bardzo dużą dokładnością. Systemy takie stosuje się przede wszystkim w serwerowniach, centralach telefonicznych lub innych pomieszczenia, w których znajdują się czułe urządzenia techniczne.

Systemy klimatyzacji precyzyjnej z dokładnością co do jednego stopnia regulują temperaturę oraz wilgotność w pomieszczeniu. Od klimatyzacji precyzyjnej wymagana jest praca przez cały rok, 24 godziny na dobę. Warunek ten determinuje wymagania co do temperatur zewnętrznych o wartościach granicznych od -25C do ponad 35C.

Jakie czynniki chłodnicze stosowane są do klimatyzatora?
Nie ma dużego wyboru, gdyż ze względów ekologicznych od 2004 r. zabroniony jest montaż nowych urządzeń pracujących w oparciu o bardzo popularny czynnik R22 (HCFC-22) – szkodliwy dla warstwy ozonowej, jak i protokołem z Kyoto. Substancje HCFC są zastępowane nową generacją czynników chłodniczych oznaczonych symbolem HFC – bezpieczne dla stratosferycznej warstwy ozonowej, których współczynniki zużycia warstwy ozonowej wynoszą 0.

Obecnie ok. 90% klimatyzatorów, montowanych w domach, pracuje na syntetycznym czynniku oznaczonym symbolem R410A. W ostatnich latach uznano, że sprawuje się on lepiej niż R407C, który znajduje zastosowanie jeszcze w ok. 10% klimatyzatorów. Czynnik R 410A pozwala na uzyskanie mniejszych gabarytów wymienników ciepła (skraplacza i parownika) ze względu na swoją wydajność objętościową niż czynnik R 407C.

Zadzwoń do nas

+48 535 380 806

biuro[at]ak-klimatyzacje.pl

63-040 Komorze 2C,
Nowe Miasto nad Wartą

Copyright © 2021 ak-klimatyzacje.pl All Rights Reserved.

Realizacja i-f.online