Częste pytania na temat klimatyzacji i wentylacji

Kiedy można stracić prawo do możliwości korzystania z gwarancji na klimatyzację?
Zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji konsument traci gwarancję na system klimatyzacji m.in. w momencie, gdy samodzielnie dokona przeróbki lub zmiany oryginalnej instalacji lub gdy moc chłodnicza urządzenia jest zbyt mała do pomieszczenia i warunków eksploatacyjnych. Wówczas to wszelkie naprawy oraz serwisowanie są odpłatne według cennika autoryzowanej firmy serwisowej.
.
Czym się różni proces wentylacji od klimatyzacji?
Wentylacja ma za zadanie przede wszystkim dostarczać do pomieszczeń świeże powietrze z zewnątrz, a także usunąć z niego zanieczyszczeń oraz przykrych zapachów. Nie zmienia ona przy tym parametrów samego powietrza. To zadanie należy do klimatyzacji, która jest w stanie zmienić właściwości powietrza, jak np. wilgotność czy temperaturę, w zależności od potrzeb użytkownika klimatyzacji.
.
Rekuperacja, na czym polega?
Rekuperacja umożliwia ograniczenie strat ciepła spowodowanych wentylacją budynku. Rekuperator jest stosowany w systemach wentylacyjnych, dzięki którym możliwa jest rekuperacja (odzysk) ciepła z powietrza wywiewanego na zewnątrz budynku.

Rekuperacja umożliwia zmniejszenie nawet do 80% energii potrzebnej do ogrzania nawiewanego powietrza. Świeże powietrze zewnętrzne zasysane jest poprzez czerpnię, następnie przechodzi przez wymiennik ciepła rekuperatora ogrzewając się w jego kanalikach od powietrza usuwanego z wnętrza budynku, a następnie jest nawiewane do pomieszczeń mieszkalnych.

Jakie czynności powinny być zrealizowane podczas standardowego przeglądu konserwacyjnego klimatyzacji?
  • czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej,
  • czyszczenie lameli parownika i skraplacza,
  • sprawdzenie szczelności połączeń układu z czynnikiem chłodniczym,
  • sprawdzenie szczelności układu – strona ssąca i tłoczna,
  • pomiar ciśnień czynnika chłodniczego,
  • pomiar sprawności elektrycznej,
  • pomiar wydajności chłodniczej,
  • sprawdzenie układu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności,
  • sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne,
  • sprawdzenie działania urządzeń sterujących;
Co to jest klimatyzacja precyzyjna?
Klimatyzacja precyzyjna jest to system dający możliwość utrzymania założonych parametrów powietrza z bardzo dużą dokładnością. Systemy takie stosuje się przede wszystkim w serwerowniach, centralach telefonicznych lub innych pomieszczenia, w których znajdują się czułe urządzenia techniczne.

Systemy klimatyzacji precyzyjnej z dokładnością co do jednego stopnia regulują temperaturę oraz wilgotność w pomieszczeniu. Od klimatyzacji precyzyjnej wymagana jest praca przez cały rok, 24 godziny na dobę. Warunek ten determinuje wymagania co do temperatur zewnętrznych o wartościach granicznych od -25C do ponad 35C.

Jakie czynniki chłodnicze stosowane są do klimatyzatora?
Nie ma dużego wyboru, gdyż ze względów ekologicznych od 2004 r. zabroniony jest montaż nowych urządzeń pracujących w oparciu o bardzo popularny czynnik R22 (HCFC-22) – szkodliwy dla warstwy ozonowej, jak i protokołem z Kyoto. Substancje HCFC są zastępowane nową generacją czynników chłodniczych oznaczonych symbolem HFC – bezpieczne dla stratosferycznej warstwy ozonowej, których współczynniki zużycia warstwy ozonowej wynoszą 0.

Obecnie ok. 90% klimatyzatorów, montowanych w domach, pracuje na syntetycznym czynniku oznaczonym symbolem R410A. W ostatnich latach uznano, że sprawuje się on lepiej niż R407C, który znajduje zastosowanie jeszcze w ok. 10% klimatyzatorów. Czynnik R 410A pozwala na uzyskanie mniejszych gabarytów wymienników ciepła (skraplacza i parownika) ze względu na swoją wydajność objętościową niż czynnik R 407C.