Elementy dachowe

Czerpnia dachowa okrągła

Wyrzutnia dachowa okrągła pełni rolę zakończenia ciągu wentylacji. Wyposażona w daszek ochronny i siatkę zabezpieczającą. Standardowo wykonana z blachy ocynkowanej łączona na nypel lub kołnierz.

Cokół dachowy prostokątny

Cokół dachowy prostokątny montowany jest jako konstrukcja wspierająca podstawy dachowe. Wykonany jest standardowo z blachy ocynkowanej. Występuje z izolacją wewnętrzną lub bez. Przystosowany do montażu na dachach ze spadem. Możliwe wykonanie cokołu o dowolnej wysokości i na dachu o dowolnym spadzie.

Czerpnia dachowa prostokątna typ A

Czerpnia/wyrzutnia dachowa prostokątna TYP A. Stosowana jako najprostsze standardowe zakończenie ciągu przewodów wentylacyjnych. Posiada daszek zabezpieczający przed opadami i siatkę chroniącą przed ptactwem. Duże powierzchnie wylotowe zapewniają swobodny przepływ powietrza. Standardowo wykonywane z blachy ocynkowanej. Mocowane za pomocą K20 lub K30.

Czerpnia/wyrzutnia prostokątna lamelowa

Czerpnia dachowa prostokątna. Wykonana z blachy ocynkowanej z poziomymi lamelkami. Od wewnątrz zabezpieczona siatką ocynkowaną. Mocowana za pomocą ramki z profila K20 lub K30.

Podstawa dachowa okrągła B-l, B-ll, B-lll

Podstawa dachowa do okrągłych przewodów wentylacyjnych. Przystosowana do montażu na cokole. Przystosowana do łączenia z zakończeniami instalacji takimi jak czerpnia, wyrzutnia lub wentylator za pomocą połączenia nyplowego lub kołnierza. Standardowo wykonana z blachy ocynkowanej.

Wywietrznik cylindryczny

Wywietrzak cylindryczny stosowany jako zakończenie instalacji wentylacji grawitacyjnej. Łączy się z podstawą za pomocą nypla lub kołnierza. Standardowo wykonany z blachy ocynkowanej.

Wyrzutnia dachowa okrągła

Wyrzutnia dachowa okrągła pionowa stosowana jest jako zakończenie przewodów wentylacyjnych w instalacjach wywiewnych. Element ten pozwala zapobiec mieszaniu się wyrzucanego powietrza ze świeżym nawet, gdy czerpnia jest w pobliżu dzięki pionowemu strumieniowi usuwanego powietrza. Wewnątrz posiada tace zbierającą wodę z opadów, która jest odprowadzana na zewnątrz. Wylot zabezpieczony jest siatką ocynkowaną. Mocowana jest za pomocą zakończenia mufowego lub kołnierza. Standardowo wykonujemy ten element z blachy ocynkowanej.

Wyrzutnia dachowa prostokątna typ E

Wyrzutnia dachowa typ E stosowana jest jako zakończenie przewodów wentylacyjnych w instalacjach wywiewnych. Wewnątrz posiada tacę zbierającą wodę z opadów, która jest odprowadzana na zewnątrz. Wylot zabezpieczony jest siatką ocynkowaną. Mocowana jest za pomocą ramki z profila K20 lub K30. Standardowo wykonujemy ten element z blachy ocynkowanej.