Wyrzutnia dachowa okrągła pionowa stosowana jest jako zakończenie przewodów wentylacyjnych w instalacjach wywiewnych. Element ten pozwala zapobiec mieszaniu się wyrzucanego powietrza ze świeżym nawet, gdy czerpnia jest w pobliżu dzięki pionowemu strumieniowi usuwanego powietrza. Wewnątrz posiada tace zbierającą wodę z opadów, która jest odprowadzana na zewnątrz. Wylot zabezpieczony jest siatką ocynkowaną. Mocowana jest za pomocą zakończenia mufowego lub kołnierza. Standardowo wykonujemy ten element z blachy ocynkowanej.