akfunkcje

TURBO
Funkcja służy do szybkiego schładzania lub ogrzewania pomieszczenia, połączonego z intensywnym nawiewem powietrza.

.
I FEEL
Funkcja  inteligentnej  kontroli  temperatury.  Czujnik temperatury, wbudowany w pilota zdalnego sterowania umożliwia odczyt temperatury powietrza w najbliższym otoczeniu  i przesyła  informację  o odczytanej temperaturze do jednostki wewnętrznej. Klimatyzator na podstawie tej informacji uruchomi się w trybie pracy odpowiednim dla wskazanej temperatury. Funkcja ta ze względu na dokładne dopasowanie temperatury do otoczenia zwiększa komfort użytkowania i oszczędza energię.

.
AUTO CLEAN / BLOW
Funkcja  samooczyszczania.  Polega  na  uruchomieniu wentylatora jednostki wewnętrznej przez 10 minut po wyłączeniu  klimatyzatora  (gdy  urządzenie  pracowało w trybie  chłodzenia  lub  osuszania)  i osuszeniu wewnętrznych  części  parownika  z wilgoci.  Funkcja  ta blokuje  rozwój  pleśni  w wilgotnym  środowisku  oraz zapobiega tworzeniu nieprzyjemnych zapachów.

.
INTELIGENTNE ODSZRANIANIE
Funkcja  ta  działa,  gdy  urządzenie  pracuje  w niskich temperaturach  zewnętrznych  i istnieje  możliwość oszronienia  agregatu.  Aby  uniknąć  takiej  sytuacji klimatyzator na około 8-10 minut uruchamia w trybie grzania  funkcje  odszraniania.  Dokładny  opis  funkcji można znaleźć winstrukcji obsługi wybranych modeli.

.
+8 stopni C
Funkcja  ta  umożliwia  w okresie  zimowym  utrzymanie w pomieszczeniu w trybie grzania stałą temperaturę + 8 stopni.

.

f2

Chłodzenie w trybie Turbo
Wybierając funkcję „Turbo” na pilocie sterowania urządzenie zwiększy przepływ powietrza, dzięki czemu  temperatura  w  pomieszczeniu  osiągnie zadaną  wartość  w  krótszym  czasie.  Funkcja
służy do szybkiego schładzania lub ogrzewania pomieszczenia  połączonego  z  intensywnym nawiewem powietrza.

.

.

.

7 prędkości wentylatora
Użytkownik  może  wybrać  prędkość  obrotów wentylatora,  od  trybu  Super  do  Turbo  w  7 stopniowej skali.

.

.

.

.

.

4-kierunkowy nawiew
Żaluzję przy wylocie powietrza można regulować w  pionie  lub  w  poziomie,  maksymalnie zwiększając komfort cieplny w pomieszczeniu.

.

.

.

.

Inteligentne odszranianie
Maksymalizuje komfort trybu ogrzewania poprzez inteligentny, krótszy cykl odszraniania. Tradycyjne odszranianie  działa  w  ustalonym  czasie  prez  10  minut  na  każde  50  minut  pracy  urządzenia.
Inteligentny system odszraniania GREE działa tylko wtedy, gdy jest potrzebny co redukuje straty energii poprzez wyeliminowanie niepotrzebnych procesów odszraniania.

.

Funkcja – Tryb Snu
Tryb  1:  Temperatura  wewnątrz  zwiększa  się  (w  trybie chłodzenia) oraz maleje (w trybie ogrzewania) automatycznie.
Tryb  2:  Dzięki  unikalnej  funkcji  odświeżania  powietrza, urządzenie automatycznie nieznacznie obniża temperaturę tak aby była trochę niższa zanim się obudzisz.
Tryb 3: Użytkownik może ustawić własną krzywą snu w trybie ręcznym.

.
Funkcje niskiej temperatury otoczenia
8ºC Ogrzewanie
Urządzenie  utrzymuje  nastawioną  temperaturę  pomieszczania  na stałym poziomie 8°C i dzięki ogrzewaniu, nie dopuszcza do całkowitego wychłodzenia pomieszczenia. Ma to istotne znaczenie  w okresie zimowym kiedy przez dłuższy czas w mieszkaniu nie znajduje się żadna osoba.

.
-15ºC Chłodzenie
Urządzenie może być używane do efektywnego chłodzenia pomieszczeń przy  temperaturze  zewnętrznej  -15°C  przy  jednoczesnym  utrzymaniu niezawodnego działania. Ponieważ temperatura zewnętrzna zmienia się, urządzenie odpowiednio koryguje częstotliwość pracy sprężarki i prędkość wentylatora.

.
-20ºC Ogrzewanie
Urządzenie może być używane do efektywnego ogrzewania pomieszczeń nawet  przy  temp.  zewnętrznej  -20°C.  Dodatkowo  funkcję  tę  wspierają grzałka elektryczna, technologia wstępnego ogrzewania oraz sprężarka z regulacją częstotliwości.

..
Ochrona przed zimnym powietrzem
Opcja podgrzewania rur miedzianych powoduje, że dopóki powietrze wylotowe nie osiągnie zadanej temperatury
nie wydostanie się ono z urządzenia

Zadzwoń do nas

+48 535 380 806

biuro[at]ak-klimatyzacje.pl

63-040 Komorze 2C,
Nowe Miasto nad Wartą

Copyright © 2021 ak-klimatyzacje.pl All Rights Reserved.

Realizacja i-f.online