Anemometry /Balometry

 
  • Wykonujemy pomiary wydajności wentylacji za pomocą anemometrów i balometrów
  • Balometr służący do pomiarów natężenia przepływu powietrza, temperatury i wilgotności na  kratkach i anemostatach
  • Precyzyjne pomiary przepływu powietrza nawet na anemostatach wirowych dzięki wbudowanej prostownicy strumienia powietrza

Balometr jest przeznaczony do pomiaru przepływu powietrza na kratkach wentylacyjnych, w tym anemostatach. Wyjątkowa lekkość, wymienne rękawy pomiarowe, aplikacja mobilna gwarantuje wygodną pracę i pozwala wypełnić wytyczne i normy dotyczące jakości powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Balometr dostarcza rzetelnych danych do przeprowadzenia obliczeń na temat całkowitego strumienia objętości przepływu w systemach HVAC, w szczególności w szpitalach, biurowcach i budynkach komercyjnych.

Wysoka dokładność pomiarów na anemostatach i kratkach dzięki wbudowanej prostownicy strumienia powietrza.
Natężenie przepływu powietrza jest podstawowym parametrem mierzonym na anemostatach i kratkach. Częstą przyczyną niepoprawnego pomiaru przepływu powietrza, więc i związanego z nim wydatku, są zawirowania strumienia na wylotach z anemostatów.

Balometr pozwala znacząco zredukować błędy pomiarowe. Zintegrowana prostownica strumienia powietrza uspokaja turbulencje, zamieniając aktualny strumień powietrza w praktycznie jednolity przepływ. Umożliwia to dokładne wyznaczenie strumienia objętości przepływu w przedziale od 80 do 3,500 m3/h.