Instalacja wody lodowej jako tradycyjna alternatywa dla systemów klimatyzacji freonowej jest ciekawą i dość tanią alternatywą.

Choć trudna do zaprojektowania i wykonania dzięki doświadczeniu firmy AK Klimatyzacje jest często stosowana i montowana w pełnym zakresie przez nasze wyspecjalizowane ekipy od projektu do odbioru przez inwestora.

Spełnia swoje zadanie i jest tania w utrzymaniu.

Instalacja chłodnicza zasilana wodą lodową jest systemem identycznym w swej budowie do systemów ogrzewania. Różni się tym, że zasilana jest nie gorącą, a zimną wodą o parametrach zasilania 5–10 ºC i powrotu 10–16 ºC. Woda ta, nazywana lodową ze względu na niską temperaturę, rozprowadzana jest systemem rur od źródła do odbiorników. Instalacja zawiera dużą ilość armatury (trzykrotnie większą niż w systemach klimatyzacji freonowej). Armatura steruje przepływem wody do poszczególnych odbiorników. Źródłem wody lodowej są agregaty wody lodowej. Są to wymienniki ciepła, gdzie freon jest czynnikiem pośredniczącym pomiędzy wymianą ciepła między wodą a powietrzem. Woda lodowa często jest roztworem, ze względu na niewygodną krzepliwość w 0ºC.

Odbiornikami w takich systemach są przeważnie klimakonwektory, czyli wymienniki ciepła typu woda-powietrze. Gdy wywołamy przepływ powietrza przez klimakonwektor, w którym płynie woda lodowa, spowodujemy odebranie z niego ciepła i tym samym wzrost temperatury wody lodowej (o 5–6 stopni).

Woda lodowa, aby dopłynąć do odbiornika końcowego, potrzebuje pompy zasilającej wodę w ciśnienie. Właściwe ukierunkowanie wody i regulacja temperaturowa jest złożonym zagadnieniem. Opiera się ona o serię zaworów równoważących ciśnienie, stabilizujących przepływy na określonych odcinkach, oraz mieszających nasze doświadczenie sprawia że wykonany przez nas system funkcjonuje sprawnie i wydajnie.

Niewątpliwą zaletą takich instalacji jest bardzo niski koszt utrzymania, co w dużych instalacjach jest bardzo istotne. Koszty wynikają z ceny energii elektrycznej do zasilania pomp, oraz siłowników sterujących.

Nakłady inwestycyjne na taką instalację są z reguły większe niż w przypadku instalacji freonowych. Instalacje te są znacznie trudniejsze do zaprojektowania, weryfikacji oraz sterowania. Jednak dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja działa równie sprawnie jak instalacje freonowe, a jest tańsze w użytkowaniu.

Korzystając z usługi projektu i wykonania takiej instalacji przez AK Klimatyzacje inwestor otrzymuje gotowy system klimatyzacji na bazie wody lodowej w pełni wykonany i serwisowany przez naszych specjalistów.